Завърши модернизацията на нашето производство на пластмасови иделия