Някои отговори на вашите въпроси

Предвид динамичния пазар, какво да очакваме в бъдеще от Лобби Пласт?

Ние ще продължим да създаваме и предлагаме на клиентите продукти с бъдеще. На база на нашите опит и знания за това което търсят производителите-веригите търговци-крайните потребители.

Предвид, че българската покупателност е по-ниска от средната за Европа, изделията, които предлагате, конкурентни ли са, като цени за Българския пазар?

Нашите изделия винаги са конкуренти. Ще ни запитате как става това? - това става при планиране на големи обеми суровини с 12 месеца напред. От тук постигаме по- ниски разходи и съответно по конкуренти цени без да променяме качеството на продуктите, които предлагаме.

С какво продукти на Лобби Пласт са отличителни на пазара?

Безкомпромисно качество и конкурента цена.

Какви решения могат да открият клиентите във ваше лице?

Решенията, които могат да открият при нас са разнообразие от пластмасови изделия- каси, палети, транспортни колички, бокс палети и много други, подходящи за всички производствени сектори, както и за бита! 

Тоест ние подобряваме и улесняваме работата на нашите клиенти.