Продукция

Нашето производство е създадено в резултат на партньорството ни с най- добрите фирми в света за суровини и оборудване.  В сърцето на нашето производство е контролния център и R & D лабораторията за развитие на нови продукти. От тук се контролира всичко от суровините, техниката и технологията до готовият продукт. Суровините са доставени от най- добрите производители в света, което осигурява перфектно качество, което предлагаме. Нашият завод за пластмаси вече работи на пълна мощност с още две линии за пластмасови изделия на Австрийската фирма ENGEL. Всичко това гарантира, че всеки наш клиент ще получи – качествен подходящ продукт на най-конкурентната цена.