ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ И ОПАКОВКИ

Lobbi Plast е един от най-добрите доставчици на пластмасови изделия за хранителната индустрия, фармация, автомобилостроенето. 

Нашият опит в областта на пластмасовите изделия е свързан най-вече с развитието на продукти за производствения сектор каквито са транспортни контейнери, каси, вани и пластмасови палети, които поставиха нашата компания на водеща позиция в хранителната промишленост. Ние предлагаме и всички други изделия от пластмаса, които са необходими на производствения и търговски сектор в страната ни. Основната идея заложена в “ЛОББИ ПЛАСТ” е да предложи на своите клиенти най-добрите и водещи продукти от света на пластмасовите изделия. Използвайки опита и ноу-хауто на своите партньори в България и Европа, които са сред водещите производители на пластмасови изделия и опаковки, както и постоянно развиващите се направления в инвестиции и партньорство с фирми, владеещи ноу-хау и високи технологии, обуславят пред нас достигането на нови хоризонти на развитие.

Планирай маршрут