Качество

Lobbi работи с добре оборудвана аналитична лаборатория, която бързо и компетентно анализира качествата на суровини и готови изделия. Най-различни аналитични методи формират основите на най-високо качество в сектора на производство на пластмасови изделия.

Спектърът на анализ включва разнообразна гама от умения:

- Химически и физически анализи;

- Микроскопични процеси за структурни анализи;  

В Лобби Пласт всички суровини са подложени на интензивни проверки.  

Само онзи, който използва най- добрите суровини за своите продукти може да произвежда първокласни изделия за хранителната индустрия, фармация и автомобилостроене. 

 

Сертифицирани сме по:

 

·        Система HACCP, за да се гарантира безопасността на храните на продуктите, които предлагаме.

·        ISO 9001:2008 - Система за управление на качеството.

·        ISO 22000:2005 - Система за управление на безопасността на храните.

·        Строго планиране на производството, спазване на всички принципи на НАССР, както и супермодерно оборудване.

·        Център за проучване на нови продукти и качествен контрол.