ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα στοιχεία αποστελλόνται, παρακαλώ περιμένετε…

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κεντρικά γραφεία

Εσωτερική αγορά  Βουλγαρίας έδρα και  αποθήκη  Σόφια

 

Sofia 1528, NPZ Iskar, st. "5007"-1                                                                  
Phone: +359(88)504 94 29

Phone: +359(88)496 75 84

Phone: +359(2)434 17 51 

Phone: +359(2)873 49 58

Phone: +359(2)434 17 54
email: office@lobbi.bg  

Εξαγωγες στίς εξωτερικές αγορές  Μακεδονία , Ελλάδα , Ρουμανία , Σερβία ,  ΕΕ,  Ρωσία ,  Καζακστάν ,  Αραβικός Σύνδεσμος

 

Alina Saulea 

Tel.: +40 728 857 290

Tel.: +40 728 857 302

Email: office_lobbi@lobbi.ro

Site: www.lobbi.ro 

Σχεδιάσμος διαδρομής