Jac Machines Full - хлеборезачна машина

Производител
Jac Machines

Описание

JAC FULL - Хлеборезачна машина напълно автоматичена индустриална машина за рязане на хляб.

Капацитет до 1 000 хляба за час.

Качествена инвестиция в машина която може да реже различен асортимент- франзели, основен хляб, малки хлябове, ръжени хлябове и др. Машината е за двама оператори един подава хляб един повема и опакова .Тази промишлена машина с непрекъснат производствен цикъл може да достигне на изхода над 1500 хлябa на час. Това е добро капиталовложение за интензивно ползване. На място на изхода на продукцията и обдухването на пликовете/опаковката на хляба може да се монтира система FULL с изходен конвейр с дължина 60 см. В модела М има система за мазане на ножовете при рязане на влажни или ръжени хлябове.
Система за смазване на ножовете, осигуряваща максималната им чистота.
Аксесоар за пакетиране на нарязания хляб увеличаващо скоростта със 130%.

Запитване

Sending data, please wait...

Share

Други продукти от

Jac Topmatic - хлеборезачна машина

Jac Machines Pico - хлеборезачна машина

Jac Picomatic - хлеборезачна машина

Jac Machines Duro - хлеборезачна машина

Jac Ecomatic - хлеборезачна машина

Jac Modena - хлеборезачна машина

Jac Venice - хлеборезачна машина

Jac Self - хлеборезачна машина

Jac Face - хлеборезачна машина

Jac New Self - хлеборезачна машина

Jac Chute - хлеборезачна машина

Jac Zip - хлеборезачна машина