KONTAKTI

Domaće tržište

Centralna kancelarija i skladište Sofia

 

Sofia 1528, NPZ Iskar, st. "5007"-1                

 
Phone: +359(88)504 94 29

Phone: +359(88)496 75 84

Phone: +359(2)434 17 51 

Phone: +359(2)873 49 58

Phone: +359(2)434 17 54
email: office@lobbi.bg   

Izvoz

EU, Makedonija, Grčka, Rumunija, Srbija, Rusija, Kazahstan, Arapske zemlje

 

Alina Saulea 

Tel.: +40 728 857 290

Tel.: +40 728 857 302

Email: office_lobbi@lobbi.ro

Site: www.lobbi.ro